Wat is een MfN-registermediator?
Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:
  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak;
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie).
Beschermde titel
De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. MfN staat voor Mediation federatie Nederland. Alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, mogen de titel voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

Meer weten? Klik hier om de website van het MfN te bekijken.

*Voormalig NMI registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI registermediator gebruiken. Beide titels kunnen dus voorkomen in de markt. Voor MfN-registermediators en NMI registermediators gelden dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels.