Werkwijze

Kennismaking

Proces

In een vrijblijvend intakegesprek maken we kennis, hoor ik wat de kwestie is en maak ik een inschatting hoe lang het traject duurt. Tijdens dit eerste gesprek vertel ik hoe ik te werk ga en komen beide partijen aan het woord. Samen maken we afspraken die nodig zijn om verder te kunnen gaan. Ook gaan we na welke werkzaamheden van de mediator onder het uurtarief vallen. Deze afspraken, spelregels, worden vastgelegd in een  overeenkomst en deze overeenkomst wordt tijdens het vervolggesprek ondertekend.

Ik beschik over een eigen spreeklocatie in Nijmegen, aan de Berg en Dalseweg, vlak bij de Waalbrug en het centrum, met gratis parkeerplaatsen. Indien gewenst kan ik ook op locatie komen. 

Het proces is informeel, flexibel en kent verschillende  fases waarvan u zich, gedurende het proces, niet altijd bewust zult zijn, maar ik bewaak en begeleid dit.  
Na de kennismaking/intake start de exploratiefase. In deze fase ga ik in op het conflict en worden standpunten en belangen verkend. Als de communicatie goed op gang is en alle relevante belangen helder zijn kunnen we over gaan naar de volgende fase.
De onderhandelingsfase. Daarin zoeken partijen naar voorstellen en oplossingen die voor beide acceptabel zijn en een meerwaarde hebben. We toetsen de voorstellen op bruikbaarheid en haalbaarheid en we kijken vooruit om herhaling te voorkomen. 
Vervolgens kunnen we afspraken maken en worden deze  vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In principe  eindigt daarmee de mediation.   

Uitgangspunten

Mediation werkt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, en gelijkwaardigheid. Partijen hebben een inspanningsverplichting met de intentie tot een oplossing  te komen. Mediation heeft alleen kans van slagen als alle partijen vrijuit durven te spreken. Mede daarom wordt bij de start van de mediation de geheimhoudingsplicht besproken en schriftelijk vastgelegd in de mediationovereenkomst. Dit houdt in dat alles wat in de mediation bekend wordt geheim blijft. Alle personen die aan de mediation deelnemen, ook eventuele adviseurs, tekenen voor deze geheimhouding.

Kansen op succes

De mediator helpt partijen om naast hun  eigen standpunten, behoeften en belangen, inzicht te krijgen in de onderliggende behoeften en belangen van de andere partij, om van daaruit oplossingen te vinden die voor beide partijen acceptabel zijn. Indien partijen bereid zijn en in staat zijn om  standpunten te herzien is de kans op succes groot. De kans op succes wordt kleiner als de wil om er samen uit te komen ontbreekt en naarmate er langer ruzie gemaakt is. Toch is ook in zo'n geval mediation vaak een heel goede optie om afspraken te maken en deze vast te leggen.